Categories
Sin categoría

Benvinguts i benvingudes a AFEES

Som un grapat de famílies amoïnades per la tornada a l’escola que està prevista per al 14 de setembre de 2020. Algunes de les famílies que formen part del col·lectiu tenen un membre que podríem considerar de risc, d’altres simplement no volen córrer un risc ni constituir un risc per les altres famílies i membres de la comunitat educativa, donat el desconeixement que encara envolta la pandèmia del COVID-19. Per aquest motiu, sol·licitem en primer lloc una elecció educativa segura entre modalitats educatives, tant per a aquelles famílies amb integrats considerats de risc, i un tractament equitatiu respecte de les famílies que opten per una modalitat presencial. Per tot això sol·licitem la dotació de recursos i capacitat organitzativa als centres per tal que s’adaptin a les opcions de la família en condicions que garanteixin la qualitat i el tracte respectuós del personal docent i no-docent a l’hora de realitzar la tasca educativa.

En les primeres reunions del grup de famílies van consensuar un llistat de denúncies i reclamacions que creiem que garantirien aquesta elecció segura. Si més no, aquest text requereix del diàleg amb les altres parts integrants de la comunitat educativa. Aquí en teniu el text:

Som l’Agrupació de Famílies per una Elecció Educativa Segura (AFEES).
Ens dirigim a vostè per mostrar el nostre desacord amb la preparació de la tornada a l’escola el 14 de setembre de l’any 2020 en el context de la pandèmia de covid-19 i subscribim no portar els nostres fills/es a l’escola, basant aquesta decisió en els següents motius:

En primer lloc, perquè les mesures establertes pel Departament d’educació no són creïbles ni factibles:

• Els grups de 25 membres a primària i 30 a secundària són els grups ordinaris. No hi haurà desdoblaments ni grups bombolla efectius. En aquestes condicions, no es garanteix la distància mínima i la ventilació de l’aula serà insuficient. En definitiva, amb uns grups tant grans, tancats tot el dia en un mateix espai, no es pot garantir que cada grup no es converteixi en un focus de contagi.

• No sabem quines mesures de neteja es posaran en marxa ni si s’incrementarà el servei de neteja, pel que no sabem qui realitzarà les accions d’higiene fixades, en especial en relació amb el seguiment d’assignatures optatives i especialitats i els canvis d’aula que
requereixen. Òbviament, rebutjem la possibilitat que sigui el personal docent qui se n’ocupi.

• No confiem en les mesures de protecció i les normes sobre l’ús de mascareta, que trobem insuficients en les condicions d’espai i grandària de grup establertes. D’altra banda, no es garanteix la disponibilitat de mesures de protecció suficients, tant per als infants com per al professorat.

• Sobre les condicions sanitàries. La manca de reforç en aquest sentit ens sembla especialment preocupant. Els nostres docents no són personal d’infermeria. Tot i així se’ls fa responsables de les mesures d’higiene, de les condicions de l’aula i de la detecció de símptomes. No tenim notícia de la disponibilitat de tests PCR ni de personal que l’hagi de realitzar, com tampoc ens refiem que vagin a realitzar-se a tots els membres dels grups que s’aïllin quan hi hagi simptomatologia en un grup.

• Els dubtes sobre les condicions de transmissió de la malaltia s’incrementen quan pensem en les activitats que realment es duran a terme, començant per les entrades i sortides, les estances d’acollida familiar (es faran grups bombolla per impedir la barreja?),
el funcionament del menjador amb la deguda neteja d’espais. A secundària, on quasi totes les assignatures són d’especialitat, la barreja de grups i personal docent és més freqüent.

• El pla no dóna confiança respecte el tractament dels episodis d’aïllament. Les famílies amb dos o més membres a l’escola poden suposar un risc per a aules no aïllades, quan un dels membres del grup aïllat tingui un altre membre de la família a l’escola que no es
troba aïllat tampoc no ho sabrem.

• El pla no resol què passarà amb les famílies que tenen persones vulnerables o immunodepressives, si podran quedar exemptes de la presencialitat i quina atenció rebran aquestes persones. El pla tampoc preveu el tractament educatiu dels infants que es trobin aïllats de forma preventiva. Creiem que en aquests casos, la igualtat entre infants
no queda garantida, ja que no es mobilitzen recursos ni es disposa d’actuacions específiques.
Segon, trobem una manca d’ètica i de sentit de la realitat fer-nos signar una Declaració responsable a les famílies, per diferents motius:

• Això no garanteix que cap família realitzi actuacions d’ocultament de risc respecte de l’aparició de símptomes.

• Poden donar-se escenaris de contaminació creuada entre grups perquè existeixen persones que tot i transmetre la malaltia no pateixen els símptomes.

• Un infant pot desenvolupar els símptomes quan es troba a l’escola, sense que la família ho hagi advertit.
Tercer, la prohibició expressa de models diferenciats i opcions de no presencialitat o semipresencialitat suposa, en realitat, un menysteniment cap al conjunt de la Comunitat educativa:

• No s’ha ofert aquesta possibilitat a les famílies.

• El Departament no posarà a disposició dels centres recursos personals, ni materials, ni formatius per tal de desenvolupar estratègies educatives pròpies amb l’objectiu de minimitzar l’estança dels infants a les escoles.

• No existeixen Plataformes o recursos tecnològics adients i complerts per a cobrir les necessitats de famílies que, per motius de salut, no poden portar els seus fills a l’escola, en trobar-se en situació de risc. La compra d’equips individuals (tauletes, ordinadors, aparells…) no és, per sí mateixa, una solució per a les necessitats que generarà la situació
davant la qual ens trobem.

Finalment, les famílies considerem que el pla de reobertura de les escoles per al 2020-2021 ha estat elaborat en condicions d’una manca total i absoluta de transparència, objectivitat i participació:

• Es sustenta en premises falses o dades controvertides, començant per l’aseveració que els nens no contagien, i sense comptar amb informació definitiva sobre la seroprevalència, les condicions d’immunitat i les condicions en què es realitzaran tests PCR per al conjunt de la Comunitat educativa.

• Manca de participació de Comitès de salut laboral per avaluar les mesures fixades, i sense consulta al conjunt de la Comunitat educativa.

• Aquest pla s’ha realitzat sense diàleg amb tots els actors de la Comunitat educativa, començant per les famílies, els cossos de personal docent i no-docent i les administracions locals.

Per tant, sol·licitem:

• Que les mesures demanades no poden suposar una minva de Drets del professorat i personal no docent.

• Que l’increment de despesa que suposi, en cap cas l’hem d’assumir les famílies amb les conegudes quotes il·legals.

• Que les mesures que proposem han de garantir l’equitat entre infants.

• Que si demanem poder fer projectes híbrids o semipresencials o excepcions per a determinats nens que sigui sense augment d’hores de treball dels professors, però amb la seva participació i tutoria.

• Facilitat per conciliar en cas de semipresencialitat, no presencialitat o episodis d’aillament.

• Que els professors i professores de risc puguin donar classes online a casa seva als alumnes de risc o amb familiars vulnerables.

• Que les famílies amb membres d’alt risc tinguin l’opció d’ ensenyament amb plataformes virtuals.

• Que les famílies que per salut no facin classes presencials, no perdin la plaça escolar.

• Mascaretes gratuïtes homologades FFP2 per mestres i personal de l’escola en quantitat suficient segons duració. També opció a pantalles.

• Que no desapareguin les especialitats.

• Reducció de ràtio a les aules o desdoblament de grups.

• Jornada continua i així evitar aglomeracions durant la pandèmia.

• Possibilitat que les famílies puguin optar per una flexibilitat educativa, escollint entre educació presencial, semipresencial, o a distància, de manera estructural, dotant al sistema educatiu dels mecanismes necessaris per a que les famílies optin pel model que els resulti més adequat per les seves casuístiques, entorn, medis i necessitats, dotant sempre totes les opcions dels recursos necessaris tant materials com de personal.
L’educació online rebaixa les ràtios.

• Buscar espais més amplis i ben ventilats per fer classes com s’ha fet a Dinamarca ( Biblioteques municipals, Zoo, Centres cívics…)

• Dotació de tecnologies a tots els Centres educatius, mestres i alumnes. L’escletxa econòmica s’ampliarà més encara i moltes famílies no podran fer front al cost tecnològic.

• Implementar infermera escolar al Centres educatius per tasques assistencials i promoció de salut entre d’altres. Mantenir vetlladores i especialistes.

• Dotació de personal qualificat per a tot l’alumnat, psicopedagogs, educadors socials a més d’adaptació dels materials per a les seves casuístiques.

• En cas de fer excursions facilitar les sortides a l’entorn immediat sense us de transport.

• Formació constant a tots els nivells a docents i famílies.

• Ampliació de la dotació dels EAP per fer els dictàmens als alumnes.

• Increment de serveis de neteja i disposició de personal durant l’horari docent.

• Suport per al professorat per tractar la gestió emocional d’alumnes que han viscut situacions dramàtiques a casa, pors i ansietats.

• Els alumnes escolaritzats a casa han de tenir dret a la targeta moneder. Necessitat d’ampliació de beques.

• Els alumnes escolaritzats a casa amb NESE o NEE han de rebre el suport psicopedagògic que rebrien a la escola normalment. A més dels recursos materials i humans qualificats, (psicopedagogs, logopedes, educadors socials, etc.) Considerem que si es complís amb aquestes mesures, la tornada seria segura per a les famílies que decidissin portar les seves filles i fills a l’escola, si alhora es garanteix una assistència per a
les persones que no poden o no els hi volen portar.

En cas contrari, cridem a la VAGA EDUCATIVA DE FAMÍLIES.

Primer és la salut de tota la Comunitat educativa.

5 replies on “Benvinguts i benvingudes a AFEES”

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s